Zdravotná starostlivosť

Urgentná a život zachraňujúca starostlivosť je poskytovaná každej osobe na Slovensku bezplatne. Osoby, ktoré požiadali o dočasné útočisko, alebo ho majú udelené (“odídenci”) získavajú prístup k neodkladnej zdravotnej starostlivosti hradenej Ministerstvom vnútra SR. Túto zabezpečuje ambulantná pohotovostná služba v príslušnom kraji či meste, kde sa pacient nachádza alebo centrálny príjem nemocnice v danom meste.
  • V prípade osobitnej potreby a na základe individuálneho posúdenia zdravotného stavu žiadateľa ministerstvo hradí aj poskytnutie ďalšej potrebnej zdravotnej starostlivosti.
  • Oprávnenie na poskytnutie zdravotnej starostlivosti osoby preukážu iba preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytovanie dočasného útočiska alebo dokladom o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC“.
Osoby, ktoré podajú žiadosť o azyl majú zabezpečenú zdravotnú starostlivosť v zariadení v Humennom. Linka zdravia pre Ukrajinu – Rýchla zdravotná konzultácia v ukrajinskom jazyku je dostupná zadarmo, denne od 7:00 do 19:00 h. telefonicky alebo cez online-chat na čísle +421 2 21025075, web: www.ua.diagnose.me. Linka neslúži ako Linka prvej pomoci! V prípade urgentného zdravotného problému je potrebné volať Záchrannú zdravotnú službu na čísle 155, resp. 112. Linka je určená na orientáciu v slovenskom zdravotnom systéme a konzultáciu zdravotného stavu so zdravotníckym personálom.

Všeobecné informácie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre vojnových utečencov z Ukrajiny.

Informácie a kontakty na pohotovostné služby, podľa regiónu kde sa nachádzate

Zubári na Slovensku

Slovenská komora zubných lekárov vyjadruje plnú podporu a úprimnú spolupatričnosť ukrajinskému ľudu, kolegom a zdravotníkom na Ukrajine. Zároveň sa pripája k výzvam všetkých zodpovedných za okamžité ukončenie útokov na Ukrajinu.

Osoby so zdravotným znevýhodnením

Osoby, ktoré požiadali o dočasné útočisko, alebo ho majú udelené (“odídenci”) získavajú prístup k sociálnym službám rovnako ako občania Slovenska. Zabezpečujú ich poskytovatelia pobytových, denných a terénnych sociálnych služieb po celej krajine. Ľudia so zdravotným znevýhodnením, bez ohľadu na vek, nájdu ponuku – služieb, podpory, poradenstva – rôznych organizácií zastupujúcich ľudí so zdravotným znevýhodnením alebo poskytovateľov odborných služieb na jednej webovej stránke www.platformarodin.sk/ukraine alebo na miestnych úradoch (Obecný, Mestský úrad, VÚC).
Nezisková organizácia Plamienok ponúka ťažko chorým deťom, ktoré prišli na Slovensko, domáce návštevy lekára, sestry alebo sociálneho pracovníka v mieste bydliska v Bratislave. Rodičia, ktorí svoje deti sprevádzajú, môžu využiť konzultácie s odborníkmi. Kontakt: Jarmila Kováčiková, [email protected], +421 907 377 808

DeafStudio

DeafStudio je o mladých nepočujúcich. Venujú sa vzdelávaniu, informáciám o kultúre komunít nepočujúcich.

Autizmus

Autistické centrum Andreas pomôže rodinám s deťmi s PAS, ktoré museli opustiť svoj domov na Ukrajine a prišli na Slovensko. Poskytujú bezplatné konzultácie, psychologické, špeciálnopedagogické, liečebné a pedagogické poradenstvo.

Covid-19

Informácie o ochorení COVID-19, ako sú možnosti testovania, očkovania a platné nariadenia, nájdete na stránke https://korona.gov.sk/.

Tehotenstvo a pôrod

Otázky a odpovede týkajúce sa poskytovania gynekologickej, tehotenskej a pôrodnej starostlivosti ženám na úteku pred vojnou na Ukrajine ponúka organizácia Ženské kruhy.

Teledoc app

V týchto ťažkých časoch môže byť kontaktovanie lekára na lekársku konzultáciu alebo radu zložité a riskantné. Cez Teledoc majú obyvatelia Ukrajiny možnosť kontaktovať lekárov prostredníctvom aplikácie pre smartfóny MyTeledoc. Lekári sú k dispozícii 6-22! Primárnu lekársku starostlivosť vedia poskytnúť do niekoľkých minút po registrácii. 

MyTeledoc takisto ponúka aj psychologickú podporu poskytovanú licencovanými odborníkmi v ich rodnom jazyku denne v čase od 18.00 do 20.00.

Stačí si stiahnuť aplikáciu MyTeledoc, zaregistrovať sa, ako región vybrať Ukrajinu a hotovo! Samozrejme, služba je úplne ZADARMO!

.

Rakovina

Slovenská komunita pacientov, rodinných príslušníkov, lekárov a špecialistov na onkologické ochorenia založila ukrajinský portálna pomoc všetkým pacientom z Ukrajiny.
Table of Content

Who is behind the initiative

What we do

Who will help Ukraine is an online platform that provides various forms of assistance to citizens of Ukraine who are forced to leave their homes due to armed conflict and come to Slovakia. In the current stage, we focus on helping to provide accommodation in Slovakia, psychological, social and financial support.

Who is behind the initiative

Michal Matys
Lucia Šicková
Lucia Pašková
Jakub Trančík
Michaela Benedigová
Katarína Šimková
Lubo Šimko
Kristína Félová
Oksana Mytiai
Zuzana Suchová
Katarína Nagy Pázmány
Jakub Kratochvíl
Anna Kratochvílová

Eduard Shlepetskyy
Andrea Cocherová
Ján Astaloš
Krasimír Damjanov
Karolína Farská
Veronika Bruncková
Peter Šulík
Veronika Cigáneková
Alexandra Sivá
Ján Gálik
Andrej Zhaňač
Monika Červenáková
Diana Burgerová

Who is behind the initiative

What we do

Who will help Ukraine is an online platform that provides various forms of assistance to citizens of Ukraine who are forced to leave their homes due to armed conflict and come to Slovakia. In the current stage, we focus on helping to provide accommodation in Slovakia, psychological, social and financial support.

Who is behind the initiative

Michal Matys
Lucia Šicková
Lucia Pašková
Jakub Trančík
Michaela Benedigová
Katarína Šimková
Lubo Šimko
Kristína Félová
Oksana Mytiai
Zuzana Suchová
Katarína Nagy Pázmány
Jakub Kratochvíl
Anna Kratochvílová

Eduard Shlepetskyy
Andrea Cocherová
Ján Astaloš
Krasimír Damjanov
Karolína Farská
Veronika Bruncková
Peter Šulík
Veronika Cigáneková
Alexandra Sivá
Ján Gálik
Andrej Zhaňač
Monika Červenáková
Diana Burgerová

Initiative partners and collaborators