Pobyt na Slovensku
a legislatíva

Osoby s ukrajinským občianstvom

Po vstupe na Slovensko sa tu môže občan Ukrajiny na základe bezvízového pobytu zdržiavať po dobu 90 dní, v rámci bezvízového styku však nemá právo pracovať a nemá zdravotné poistenie. Preto, ak chce zostať na Slovensku, môže dosiahnuť štatút odídenca požiadaním o dočasné útočisko. Dočasné útočisko je osobitnou formou ochrany, ktorá je poskytovaná ľuďom núteným utiecť z Ukrajiny kvôli vojnovému konfliktu. Požiadať môžete priamo na hraničnom priechode hneď pri vstupe do SR, na azylovom oddelení v Humennom (ak nemáte potrebné doklady), vo veľkokapacitných strediskách v Humennom, Michalovciach a Bratislave alebo na ktoromkoľvek zahraničnom k vám najbližšie policajné oddelenie. Pri žiadosti o biometrické údaje musia byť prítomní aj maloletí. Poskytnutím dočasného útočiska získavate povolenie na pobyt na Slovensku, možnosť pracovať bez pracovného povolenia a prístup k zdravotnej starostlivosti. Počas jej trvania sa však musíte zdržiavať na území SR. Prípadne môžete požiadať o azyl, čo je administratívne dlhšie a môže trvať až 6 mesiacov. ŽIADOSŤ O DOČASNÉ ÚTOČISKO NIE JE POVINNÁ. Formulár „Dočasná registrácia útočiska“ je možné vyplniť aj online. Výrazne sa tým urýchli administratívne procesy priamo na cudzineckej polícii. Ak chcete zostať v inej krajine v rámci Európskej únie, požiadajte o dočasné útočisko tam. Ak ste na Slovensku dlhší čas, nemáte povolenie na pobyt a neviete, či máte požiadať o dočasné útočisko, obráťte sa na Ligu za ľudské práva. Zriadili linku 0800 222 350, na ktorú môžete volať každý deň od 7:00 do 22:00. Svoje otázky im môžete písať aj na [email protected] alebo na ich sociálne siete.

Osoby, ktoré nemajú ukrajinské štátne občianstvo

Slovensko umožňuje vstup všetkým osobám, ktoré prichádzajú z Ukrajiny, vrátane osôb, ktoré nemajú štátne občianstvo Ukrajiny, ale vedia preukázať cestovný pas/doklad totožnosti a oprávnený pobyt na Ukrajine. Doklady predložte, aj ak už nemajú platnosť.

Pri vstupe dostanete pečiatku do pasu. Povolenie vstupu na Slovensko znamená, že sa tu môžete dočasne legálne zdržiavať. Ak chcete cestovať ďalej, musíte si zistiť, aké podmienky vstupu pre Vás platia v krajine, cez ktorú budete prechádzať. Ak sa chcete informovať, ako postupovať ďalej, ozvite sa nám. Immediately upon entry contact the embassy of your home country and inform them about your situation and ask for help with your departure from Slovakia.

Non – UA citizens will be granted temporary refuge if they have been granted asylum or international protection in Ukraine, or if they have been granted permanent residence and cannot return to their country of origin under stable and secure conditions.

Osoby, ktoré nemajú ukrajinské štátne občianstvo

Slovensko umožňuje vstup všetkým osobám, ktoré prichádzajú z Ukrajiny, vrátane osôb, ktoré nemajú štátne občianstvo Ukrajiny, ale vedia preukázať cestovný pas/doklad totožnosti a oprávnený pobyt na Ukrajine. Doklady predložte, aj ak už nemajú platnosť. Pri vstupe dostanete pečiatku do pasu. Povolenie vstupu na Slovensko znamená, že sa tu môžete dočasne legálne zdržiavať. Ak chcete cestovať ďalej, musíte si zistiť, aké podmienky vstupu pre Vás platia v krajine, cez ktorú budete prechádzať. Ak sa chcete informovať, ako postupovať ďalej, ozvite sa nám. Ihneď pri vstupe kontaktujte veľvyslanectvo svojej domovskej krajiny a informujte ich o svojej situácii a požiadajte o pomoc pri odchode zo Slovenska. Občania, ktorí nie sú občanmi UA, získajú dočasné útočisko, ak im bol udelený azyl alebo medzinárodná ochrana na Ukrajine, alebo ak im bol udelený trvalý pobyt a nemôžu sa vrátiť do svojej krajiny pôvodu za stabilných a bezpečných podmienok.

Právna pomoc pro bono pre ľudí z Ukrajiny

Slovenská Advokátska Komora má v databáze vyše 130 advokátov, ktorí ponúkajú svoje služby bezplatne pre ľudí, ktorí utekajú pred vojnou z Ukrajiny. Nižšie uvedený odkaz už obsahuje filter právnikov, ktorí ponúkajú ukrajincom ,,pomoc pro bono”. Pre ľahšiu navigáciu v databáze môžete využiť viac filtrov (mesto, jazykové schopnosti…) Link: https://www.sak.sk/web/en/cms/lawyer/ua
Table of Content

Who is behind the initiative

What we do

Who will help Ukraine is an online platform that provides various forms of assistance to citizens of Ukraine who are forced to leave their homes due to armed conflict and come to Slovakia. In the current stage, we focus on helping to provide accommodation in Slovakia, psychological, social and financial support.

Who is behind the initiative

Michal Matys
Lucia Šicková
Lucia Pašková
Jakub Trančík
Michaela Benedigová
Katarína Šimková
Lubo Šimko
Kristína Félová
Oksana Mytiai
Zuzana Suchová
Katarína Nagy Pázmány
Jakub Kratochvíl
Anna Kratochvílová

Eduard Shlepetskyy
Andrea Cocherová
Ján Astaloš
Krasimír Damjanov
Karolína Farská
Veronika Bruncková
Peter Šulík
Veronika Cigáneková
Alexandra Sivá
Ján Gálik
Andrej Zhaňač
Monika Červenáková
Diana Burgerová

Who is behind the initiative

What we do

Who will help Ukraine is an online platform that provides various forms of assistance to citizens of Ukraine who are forced to leave their homes due to armed conflict and come to Slovakia. In the current stage, we focus on helping to provide accommodation in Slovakia, psychological, social and financial support.

Who is behind the initiative

Michal Matys
Lucia Šicková
Lucia Pašková
Jakub Trančík
Michaela Benedigová
Katarína Šimková
Lubo Šimko
Kristína Félová
Oksana Mytiai
Zuzana Suchová
Katarína Nagy Pázmány
Jakub Kratochvíl
Anna Kratochvílová

Eduard Shlepetskyy
Andrea Cocherová
Ján Astaloš
Krasimír Damjanov
Karolína Farská
Veronika Bruncková
Peter Šulík
Veronika Cigáneková
Alexandra Sivá
Ján Gálik
Andrej Zhaňač
Monika Červenáková
Diana Burgerová

Initiative partners and collaborators