Vzdelávanie

Škola

Školy sú pripravené prijať vaše deti. Na Slovensku je povinná školská dochádzka pre deti do 16 rokov, Ak rodičia začali proces žiadania o azyl, či dočasné útočisko, je škola povinná prijímať nových žiakov do triedy. je škola povinná prijímať nových žiakov do triedy pokiaľ počet študentov nepresahuje kapacitu. Stačí doniesť potvrdenie zo zahraničia. všetko ostatné vybavíte priamo na Vami vybranej škole.

Ministerstvo školstva

Všetky informácie o integrácii detí a žiakov z Ukrajiny do škôl na Slovensku vrátane informácií pre rodičov v ukrajinskom jazyku.

Štátny pedagogický ústav

poskytuje aj metodickú podporu školám pri integrácii detí a žiakov z Ukrajiny. Informácie o zápise detí do ročníkov, ich prispôsobení, poskytovaní kurzov slovenčiny ako aj preklady fráz apojmov zo školského prostredia do ukrajinského jazyka.

Štúdium slovenského jazyka

Štúdium slovenského jazyka. Kurzy pre dospelých. The Organizátorom bezplatných kurzov je nezisková vzdelávacia organizácia Junior Achievement Slovensko, n.o. Kurz je určený pre dospelých. This initiative is aligned with the #KtoPomozeUkrajine initiative to help people fleeing the war.

Online New Ukrainian School

Online platforma obsahujúca vzdelávacie materiály (videá, úlohy, cvičenia) na základe oficiálnych ukrajinských učebných osnov pre ročníky 5-11. 1. – 4. ročník sa momentálne pripravuje.
Rozvrhy všetkých online kurzov, vytvorených Ministerstvom školstva a vedy Ukrajiny, zahŕňa všetky linky na materiály celoukrajinskej online školy a iných videí, ktoré môžu študenti a učitelia sledovať.

School to Go Online

Online platforma School to Go na vytváranie virtuálnych tried, online výučba v triedach, ako aj spojenie s ukrajinskými učiteľmi a inými deťmi. deťmi. Aktuálna kapacita je 500 000 používateľov s potenciálom rozšírenia na 1-2 milióny. Túto platformu už používa 1 300 ukrajinských žiakov z celej Európy.

Univerzity

Informácie pre štúdium ukrajinských študentov na vysokých školách na Slovensku

Ukrajinskí učitelia

Pracovné možnosti pre Ukrajinských učiteľov

Buddy program pre Ukrajinských študentov

Program spájajúci Ukrajinských študentov na Slovensku s ,,budíkmi” ktorého cieľom je pomôcťukrajinským študentom zorientovať a udomácniť sa na Slovensku v spolupráci LEAF/Growni, LEAF Academy, IAmbitious, DofE a Štátneho Pedagogického Inštitútu. Informácie pre študentov v Slovenskom a Ukrajinskom jazyku.

Psychologická a integračná pomoc pre deti

VuDPaP Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Na stránke VuDPaP nájdete materiály na prácu s deťmi aj kontakty na sieť štátnych poradní s odborníkmi, ktorí sú pripravení pomôcť (vedia riešiť aj integráciu do školy, prípadne odporúčanie na inú špecifickú pomoc (zdravotnú, sociálnu).
Dobrovoľné laktačné poradkyne Mamila pomáhajú začať s dojčením alebo v dojčení pokračovať.
Table of Content

Who is behind the initiative

What we do

Who will help Ukraine is an online platform that provides various forms of assistance to citizens of Ukraine who are forced to leave their homes due to armed conflict and come to Slovakia. In the current stage, we focus on helping to provide accommodation in Slovakia, psychological, social and financial support.

Who is behind the initiative

Michal Matys
Lucia Šicková
Lucia Pašková
Jakub Trančík
Michaela Benedigová
Katarína Šimková
Lubo Šimko
Kristína Félová
Oksana Mytiai
Zuzana Suchová
Katarína Nagy Pázmány
Jakub Kratochvíl
Anna Kratochvílová

Eduard Shlepetskyy
Andrea Cocherová
Ján Astaloš
Krasimír Damjanov
Karolína Farská
Veronika Bruncková
Peter Šulík
Veronika Cigáneková
Alexandra Sivá
Ján Gálik
Andrej Zhaňač
Monika Červenáková
Diana Burgerová

Who is behind the initiative

What we do

Who will help Ukraine is an online platform that provides various forms of assistance to citizens of Ukraine who are forced to leave their homes due to armed conflict and come to Slovakia. In the current stage, we focus on helping to provide accommodation in Slovakia, psychological, social and financial support.

Who is behind the initiative

Michal Matys
Lucia Šicková
Lucia Pašková
Jakub Trančík
Michaela Benedigová
Katarína Šimková
Lubo Šimko
Kristína Félová
Oksana Mytiai
Zuzana Suchová
Katarína Nagy Pázmány
Jakub Kratochvíl
Anna Kratochvílová

Eduard Shlepetskyy
Andrea Cocherová
Ján Astaloš
Krasimír Damjanov
Karolína Farská
Veronika Bruncková
Peter Šulík
Veronika Cigáneková
Alexandra Sivá
Ján Gálik
Andrej Zhaňač
Monika Červenáková
Diana Burgerová

Initiative partners and collaborators