Dôležité kontakty

Súhrnné informácie, dôležité odkazy a telefónne čísla

Kto pomôže Ukrajine

Web

Liga za ľudské práva a Mareena

Web

Oficiálna stránka vlády SR

Web

Polícia, ambulancia a hasiči

Polícia SR

Telefón
158 alebo 112
Web

Ambulancia

Telefón
155 alebo 112
Web

Hasiči

Telefón
150 alebo 112
Web

Veľvyslanectvá a konzulárne oddelenia

Infolinky Ministerstva vnútra SR pre ukrajinsky hovoriace osoby

Telefón

Slovenská humanitná rada

Phone
E-mail

Migračný úrad Ministerstva vnútra SR

Telefón

Liga za ľudské práva

Telefón
(7:00 – 22:00)

Krízová linka psychologickej pomoci v ukrajinčine

Telefón
(8:00 – 22:00)

Krízová linka psychologicko-sociálnej pomoci v ukrajinskom jazyku

Telefón

(non-stop)

E-mail

Národná linka pomoci pre obete obchodovania s ľuďmi

Telefón
(non-stop)

Veľvyslanectvá a konzulárne oddelenia

Veľvyslanectvo Ukrajiny v Slovenskej republike

Adresa
Radvanská 35, 81101, Bratislava, Slovenská Republika
Telefón

Slovenský generálny konzulát v Užhorode:

Telefón
E-mail

Konzulárne oddelenie Ministerstva zahraničných vecí

Telefón

Podporná pomoc pre cudzincov

Mimovládna organizácia, ktorá poskytuje informácie cudzincom a utečencom o pobyte, vízach a azyle vo viacerých jazykoch. Hotline pre ľudí z Ukrajiny.
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)
Organizácie, ktoré cudzincom a utečencom poskytujú informácie o pobyte, vízach, azyle vo viacerých jazykoch, právnej a humanitárnej pomoci.

Infolinka

Telefón

Telegram a Signál

Telefón
(iba hlasové služby)

E-mail

E-mail
Liga za ľudské práva
Mimovládna organizácia, ktorá poskytuje informácie cudzincom a utečencom o pobyte, vízach a azyle vo viacerých jazykoch. Hotline pre ľudí z Ukrajiny.

Infolinka pre ľudí z Ukrajiny

Telefón
E-mail
Web
Mareena
Mimovládna organizácia, ktorá pracuje na tom, aby bolo Slovensko dôstojným domovom pre všetkých, bez ohľadu na národnosť, etnickú a náboženskú príslušnosť. Jej členovia aktívne pracujú na začlenení cudzincov do slovenskej spoločnosti.
Človek v ohrození
Slovenská advokátska komora
Legálna pomoc. Na stránke www.sak.sk je možné v zozname advokátov vyhľadať advokátov poskytujúcich bezplatné služby v rámci pomoci pre Ukrajinu. V odbore Odborné zameranie je potrebné zvoliť poslednú možnosť „pro bono právna pomoc Ukrajine“.
Slovenský červený kríž
Vyhľadávacia služba ľudí

Kontakty

Telefón
E-mail
SOS Ukraine Slovakia
Ukrajinská komunita na Slovensku

Who is behind the initiative

What we do

Who will help Ukraine is an online platform that provides various forms of assistance to citizens of Ukraine who are forced to leave their homes due to armed conflict and come to Slovakia. In the current stage, we focus on helping to provide accommodation in Slovakia, psychological, social and financial support.

Who is behind the initiative

Michal Matys
Lucia Šicková
Lucia Pašková
Jakub Trančík
Michaela Benedigová
Katarína Šimková
Lubo Šimko
Kristína Félová
Oksana Mytiai
Zuzana Suchová
Katarína Nagy Pázmány
Jakub Kratochvíl
Anna Kratochvílová

Eduard Shlepetskyy
Andrea Cocherová
Ján Astaloš
Krasimír Damjanov
Karolína Farská
Veronika Bruncková
Peter Šulík
Veronika Cigáneková
Alexandra Sivá
Ján Gálik
Andrej Zhaňač
Monika Červenáková
Diana Burgerová

Who is behind the initiative

What we do

Who will help Ukraine is an online platform that provides various forms of assistance to citizens of Ukraine who are forced to leave their homes due to armed conflict and come to Slovakia. In the current stage, we focus on helping to provide accommodation in Slovakia, psychological, social and financial support.

Who is behind the initiative

Michal Matys
Lucia Šicková
Lucia Pašková
Jakub Trančík
Michaela Benedigová
Katarína Šimková
Lubo Šimko
Kristína Félová
Oksana Mytiai
Zuzana Suchová
Katarína Nagy Pázmány
Jakub Kratochvíl
Anna Kratochvílová

Eduard Shlepetskyy
Andrea Cocherová
Ján Astaloš
Krasimír Damjanov
Karolína Farská
Veronika Bruncková
Peter Šulík
Veronika Cigáneková
Alexandra Sivá
Ján Gálik
Andrej Zhaňač
Monika Červenáková
Diana Burgerová

Initiative partners and collaborators